Studievejledning og Elevstudiekoordinator

Studievejledningen på skolen består dels af kollektive vejledningstimer og dels af individuel vejledning. I den kollektive vejledning orienterer vi om skolens regler, studieteknik, stipendieregler (SU), valg af fag og eksamen. Hver stamklasse har tilknyttet en studievejleder og elevstudiekoordinator.

Den individuelle vejledning foregår normalt på studievejlederkontoret. Her kan studievejlederne f.eks. hjælpe dig, hvis du har personlige eller sociale problemer, begyndende stress, eller er i tvivl om, hvorvidt du er havnet det rigtige sted. Der er altid en studievejleder på kontoret, se nedenfor, hvornår du kan få fat i en studievejleder eller ESK’er.

TG har etableret et samarbejde med en psykolog. Din studievejleder kan visitere til pyskologen, hvis du har behov for en samtale 

Studievejlederne og ESK’erne har tavshedspligt.

Studievejlederne og EKS’erne kan kontaktes på mail: initialer + @tgy.dk

Telefon til skolens kontor: 45 11 53 53.

Er du under 25 år, kan du få vejledning om uddannelse og job hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i det område, hvor du bor.

Studievejledningen kan ikke hjælpe dig med:
– Boligproblemer – her kan vi kun henvise til de sociale myndigheder
– Økonomiske problemer
– Oplysninger om videregående studier, studiemuligheder, optagelseskrav m.m.

Der henvises til: 
www.su.dk for søgning af SU: Camilla på kontoret er SU-ansvarlig på TG
– Studievalg København: kontaktperson: Camilla Jensen (caj@studievalg.dk)
www.ug.dk (uddannelsesguiden/erhvervsvejledning)
www.e-vejledning.dk (elektronisk studievejledning)

Studievejledere

Studievejledning 1 – tlf. 45 11 53 67
Thomas Aagaard (TA)
Thomas Møgelmose (TM)

Studievejledning 2 – tlf. 45 11 53 61
Charlotte Grove (CG)
Anne Bjerre (AB)

Studievejledning 3 – tlf. 45 11 53 62
Sidsel Ejerskov (SE)

Elevstudiekoordinator (ESK)

Elevstudiekoordinator  – tlf. 45 11 53 66
Lasse Birkegaard Nørup (LN)
Thomas Aagard (TA)
Maria Mellergaard (MM) – Barsel

UU

Er du under 25 år, kan du få vejledning om uddannelse og job hos Ungdommens Uddannelsesvejledning’ (UU) i det område, hvor du bor.

UU i Tårnby
Saltværksvej 2A, 2. sal 
2770 Kastrup
Tlf: 32 52 52 74 / E-mail: uu.uk(at)taarnby.dk

UU i København
Korsgade 30
220 København N
Tlf: 39 20 75 00 / E-mail: uu(at)buf.kk.dk

Den individuelle vejledning

Din studievejleder har kontortid én gang om ugen, og der er du altid velkommen. Du kan evt. få en tid – også uden for den faste kontortid – ved at skrive til din studievejleder i Ludus. Hvis din vejleder ikke er der, når du har brug for det, kan du frit bruge en af de andre vejledere.

Undgå at gå forgæves:
Det sker, at en kontortid flyttes pga. andre gøremål. Eventuel aflysning vil fremgå af skemaet i Ludus. Det er altså mest sikkert at tjekke i skemaet. Har dine forældre behov for en samtale, er de velkomne til at ringe i kontortiden.

Det er vigtigt, at du dagligt logger ind i Ludus! Vi bruger beskedfunktionen på Ludus til at indkalde til samtale.

Fravær

Tilstedeværelse registreres elektronisk af læreren ved begyndelsen af hvert modul. Det er op til den enkelte lærer at vurdere, om du er mødt til tiden.

OBS: Det er fravær for perioden, der tages i betragtning ved evt. advarsler – ikke fraværet på årsbasis!

Skriftligt fravær (manglende opgaveaflevering) registreres af læreren. Afleveres opgaver ikke til tiden eller afleveres der et tomt dokument, bliver studievejlederen/administrationen orienteret. Evt. sanktioner – herunder påbud om at komme på opgaveværksted (5. modul) og skriftlige advarsler – kan herefter effektueres.

Fravær accepteres og godskrives kun i 3 tilfælde efter forudgående aftale med studievejlederen.
– ved indkaldelse til session
– ved indkaldelse til retsmøde
– ved skolerelaterede aktiviteter

Hvad gør du ved sygdom

Ved kortvarig sygdom, 1 uge og derunder: Skriv fraværsårsag i Ludus
Ved langvarig sygdom orienteres studievejlederen/skolen.

Hvis der er tale om en sygdomsperiode på over 15 sammenhængende sygedage – svarende til 3 uger – kan skolen tilbyde ekstraundervisning. Skolen kan afkræve en lægeattest eller anden dokumentation for fraværet. Udgift til dokumentation for sygefravær betaler du selv.

OBS: Det er meget vigtigt, at du orienterer din studievejleder om forhold, der har betydning for din studieaktivitet, inden eller straks efter de pågældende forhold indtræffer.