Velkommen til TG!

Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger vægt på den gensidige respekt for hinanden, der giver den nødvendige rummelighed med trivsel for alle. Fagligheden og seriøsiteten går hånd i hånd med det sociale liv her på TG. Samtidig skal der være en god balance mellem tradition og fornyelse.

Vi har gode fysiske rammer med renoverede faglokaler inden for naturvidenskab, et nyt musikhus og en ny multihal. Vi har etableret særlige elevområder til arbejde og afslapning, som samtidig fungerer som en anden slags læringsrum end klasseværelserne. 

På STX og HF arbejder vi systematisk med at understøtte elevernes skriftlighed i alle fag, ligesom vi tænker i den nødvendige variation ved også at anvende elevaktiverende og innovative arbejdsformer. Elevernes motivation styrkes i forbindelse med projekter, ekskursioner, studierejser, it-baseret undervisning og tværfaglige forløb. Det er vigtigt, at eleverne møder virkeligheden og får mulighed for at løse opgaver for eksterne samarbejdspartnere. Vi samarbejder således med mange forskellige private og offentlige organisationer, så skolen afspejler de forhold, der er omkring os i samfundet. Vi ønsker, at alle elever bliver så dygtige de kan, og understøtter både dem, der har svært ved det og dem, der gerne vil nå mere end den daglige undervisning.

Men gymnasiet er ikke kun bøger og IT. Vi lægger vægt på fysisk udfoldelse i idræt og kreativ udfoldelse som musik, drama, billedkunst og mediefag. TG har en særlig idrætsprofil for elever, der gerne vil fortsætte med klubidræt på højt niveau og samtidig tage en ungdomsuddannelse

TG er en skole med elevindflydelse og elevdemokrati. Vi har et meget aktivt og dygtigt elevråd, som både har indflydelse og tager ansvar. Gymnasiet er i stadig udvikling, og alle er med til at præge denne udvikling, både ansatte og elever.

På siden finder du praktiske oplysninger, som du kommer til at bruge de år dit barn går på Tårnby Gymnasium & HF

Velkommen til.

Mette Ringsted
Rektor

  Vi er ambitiøse på elevernes vegne, så de får de kompetencer, der skal til for at kunne leve op til kravene på de videregående uddannelser.Mette Ringsted, Rektor

Studie- og ordensregler

Vi værdsætter et godt læringsmiljø med gode fysiske rammer.

Her kan du læse skolens studie- og ordensregler, som du naturligvis bør sætte dig ind i.

Der findes specifikke ordensregler for studieture til USA, som du finder her

Vi tager ansvar!

Fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre arrangementer på ungdomsuddannelser.

Du kan læse mere om det her

Trivsels- og Antimobbestrategi

Du kan læse mere om det her

Krise- og omsorgsplan på TG

Du kan læse mere om det her

Forsikringer

Du kan læse mere om det her

 

Ferieplan

Du finder dette skoleårs ferieplan her

IT på TG

Du kan læse mere om IT på TG her