TG’s Venner

Foreningen blev stiftet i 1976 af en gruppe forældre, som så et godt formål i at bakke op om det gode skolemiljø og bidrage til et levende, lærende og aktivt studiemiljø for alle på skolen.

Foreningen støtter almene elevformål og giver økonomisk bidrag eller lån til elever, som har akutte problemer med at finde midler til skolerelaterede aktiviteter og dermed sikre sig vejen mod videre uddannelse.

Det økonomiske grundlag for foreningen bygger på frivillige bidrag fra forældre, gamle elever og andre venner af skolen, og bestyrelsen håber, at mange vil være “venner” ved at betale et årsmedlemsskab på 150 kr.

Støt Foreningen TG’s Venner i Danske Bank: 1551 – 0010623812. Skriv venligst navn og evt. mail-adresse ved indbetalingen.

TG’s Venner – For trivsel, sammenhæng og støtte til elever. TG’s venner mision

Hvem kan blive medlem af TGs Venner?
Enhver, der ønsker at støtte foreningens formål (se vedtægterne), kan blive medlem af foreningen ved at betale et beskedent, årligt kontingent.

Hvad støtter TGs Venner? Studieture og udvekslingsophold i udlandet. Elevers deltagelse i gymnasiale idrætsarrangementer. Faglige ekskursioner for grupper og klasser. Studieweekends for klasser med eksterne indlæg. Andre studierelevante og trivselsfremmende aktiviteter.

Hvordan ansøger man om støtte i TGs Venner? 
Ansøgninger indgives skriftligt og begrundet til bestyrelsen. Ansøgninger behandles fortroligt og er alene en sag mellem ansøgeren og TGs Venner. 

Generalforsamling
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen. Vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Dokumentation for indbetaling af kontingent er adgangsbillet til generalforsamlingen.

Hvem er i bestyrelsen for TGs Venner? 
Foreningens bestyrelse består af mellem 5 – 9 medlemmer. Som faste medlemmer indgår rektor og en lærer udpeget af Pædagogisk Råd. Der er valg af bestyrelsesmedlemmer hvert år på den ordinære generalforsamling, der afholdes i årets første kvartal. 

Formand 
Bo Tarp

Revisor
Vibeke Lund

Revisorsupleant
Bent Andresen

Kasserer
Anne Bjerre

Sekretær
Mette Ringsted

Medlem
Kirsten Thomsen

Medlem
Henrik Troest

Medlem
Connie Brogaard Nielsen

Æresmedlem
Solvejg Andersen

Referat Generalforsamlinger

d. 7. marts 2017