Velkommen til TG!

Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Vi har lige omkring 900 elever og 125 ansatte, som alle er med til i fællesskab at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger vægt på gensidig respekt for hinanden og rummelighed med trivsel for alle. Faglighed og seriøsitet går hånd i hånd med det sociale liv her på TG. Samtidig skal der være en god balance mellem tradition og fornyelse.

Vi har gode fysiske rammer med renoverede faglokaler, musikhus, dramasal og multihal. Vi har etableret særlige elevområder til både studieforberedelse, gruppearbejde og afslapning. Vi er ambitiøse på jeres vegne, så I får de kompetencer, der skal til for at kunne leve op til kravene på de videregående uddannelser.

På STX og HF arbejder vi systematisk med at understøtte skriftlighed i alle fag, ligesom vi tænker i den nødvendige variation ved også at anvende innovative og motiverende arbejdsformer som f.eks. projekter, ekskursioner, studierejser, it-baseret undervisning og tværfaglige forløb.

Det er vigtigt for os, at I møder virkeligheden og får mulighed for at løse opgaver for eksterne samarbejdspartnere i både ind- og udland. Vi samarbejder med mange forskellige private og offentlige organisationer, så skolen afspejler de forhold, der er omkring os i samfundet.

Vi ønsker, at I alle bliver så dygtige I kan, og derfor støtter vi både dig, der har svært ved det og dig, der gerne vil nå mere end den daglige undervisning.

Men gymnasiet er ikke kun bøger og IT. Vi lægger vægt på fysisk udfoldelse i idræt og kreativ udfoldelse i musik, drama, billedkunst og mediefag.

TG er en skole med elevindflydelse og elevdemokrati. Vi har et meget aktivt og dygtigt elevråd, som både har indflydelse og tager ansvar. Gymnasiet er i stadig udvikling, og alle er med til at præge denne udvikling, både ansatte og elever.


Mette Ringsted
Rektor

  Vi er ambitiøse på elevernes vegne, så de får de kompetencer, der skal til for at kunne leve op til kravene på de videregående uddannelser. Mette Ringsted, Rektor