Personalepolitik

Personalepolitikken på Tårnby Gymnasium & HF er udformet inden for rammerne af Statens Personale og Ledelsespolitik fra Moderniseringsstyrelsen og følger ‘Samarbejdsaftalen – cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten’.

Du kan læse hvilket værdigrundlag personalepolitikken bygger på her

Sociale klausuler/udbud
Institution Tårnby Gymnasium & HF 185012 har ikke i 2016 haft udbud, der er omfattet af sociale klausuler.