HF Fagpakker

Velfærdspakken lægger særlig vægt på forskellige sider af velfærdssamfundet. Fagpakken indeholder derfor samfundsfag på B niveau og psykologi C. På Tårnby Gymnasium & HF prioriterer vi, at samfundsfagets teoretiske side kobles til den virkelige verden. Det sker bl.a. i forbindelse med arrangementer på tværs af flere klasser på skolen, f.eks. politiske debatter og ekspertoplæg. Desuden kommer du på ekskursioner til eksempelvis Folketinget, Københavns Byret, ministerier eller besøg på universitetet og meget andet. Og med en grundviden i psykologi lærer du om dig selv, identitetsdannelse og om gruppedynamikker i velfærdssamfundet.

Uddannelsesfolder

Følg nedenstående links for at se hvilke videregående uddannelser Velfærdspakken giver adgang til.

Velfærdspakken

 

 

Mediepakken ruster dig til en fremtidig uddannelse inden for medieverdenen. Fagpakken indeholder derfor samfundsfag B og mediefag B. Fagkombinationen åbner op for mange spændende muligheder. Hvordan får vi vores viden om verden? Hvordan bliver vi påvirket af de nyheder, vi får serveret? Hvilke nyheder får vi? Der stilles skarpt på mediernes bearbejdede fremstilling af virkeligheden. Du lærer at forholde dig kritisk bevidst til medieimpulserne.

På Tårnby Gymnasium & HF har vi stor tradition for at afholde en årlig filmfestival med kyndige store navne fra TV-branchen i jury-panelet.

Uddannelsesfolder

Følg nedenstående links for at se hvilke videregående uddannelser Mediepakken giver adgang til. 

Mediepakken

Handels- og Finanspakken er til dig som planlægger at tage en uddannelse rettet mod det private erhvervsliv eller drømmer om en tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende. Fagpakken indeholder samfundsfag B og erhvervsøkonomi C. Et tværfagligt samarbejde mellem fagpakkens fag kunne f.eks. bestå i at udvikle ideer til at løse de mange udfordringer, som både virksomheder og samfundet generelt står overfor i en globaliseret hverdag. Andre emner kunne være danskernes privatøkonomiske situation og ændringer i forbrugsmønstre. I medierne måles og beskrives samfundets udvikling i stigende grad ud fra økonomiske parametre om overskud, vækst og balancer. Samfundsfag leverer indsigt i dette på et større samfundsmæssigt niveau, mens erhvervsøkonomi i højere grad beskæftiger sig med de enkelte virksomheder og konkurrencen imellem dem.

Uddannelsesfolder

Følg nedenstående links for at se hvilke videregående uddannelser Handels- og Finanspakken giver adgang til.

Handels- og Finanspakken

 

Sundhedspakken giver dig kompetencer inden for det sundhedsmæssige område, idet fagpakken indeholder biologi B og idræt B. Viden om fysisk og psykisk sundhed er udgangspunktet for at sikre et sundt og godt liv og er samtidig fundamentet for en lang række videregående uddannelser. I biologi B arbejder man med f.eks. sundhed og ernæring, fødevaresikkerhed, menneskets fysiologi, sikker sex, fosterdiagnostik, gentests og etik, bæredygtighed, miljø og klimaforandringer. Især fysiologien er oplagt som tværfagligt samarbejde med idræt. Begge fagpakkefag er praktiske fag, og en del af undervisningen foregår i multihallen, i naturen eller i laboratoriet. Desuden får du mulighed for at deltage i naturvidenskabsfestivaller, arbejde i laboratoriet og besøge uddannelsesinstitutioner, samt deltage i idrætsstævner.

Uddannelsesfolder

Følg nedenstående links for at se hvilke videregående uddannelser Sundhedspakken giver adgang til.

 Sundhedspakken

 

Universitetspakken indeholder samfundsfag A, engelsk A og matematik B og er for dig, der gerne vil læse videre på universitetet. I en verden præget af tiltagende sproglig internationalisering og globalisering er et godt kendskab til og beherskelse af engelsk i stigende grad et krav til alle borgere og et konkurrenceparameter mellem lande, virksomheder og jobsøgende. Samfundsfag giver dig indsigt i drivkræfterne bag og konsekvenserne af vor tids globaliseringsprocesser, ligesom du gennem samfundsfag kan få indblik i de kulturelle, befolkningsmæssige, økonomiske og politiske baggrundsvariable, som kendetegner og påvirker verdens lande. Et tværfagligt samarbejde mellem fagpakkens fag kunne f.eks. bestå i en undersøgelse af unges socialisation og uddannelsessystemets opbygning i Storbritannien eller af en undersøgelse af de forskellige landes valgsystemer. Fagpakken retter sig bredt mod uddannelser i den humanistiske og samfundsfaglige retning og med matematik på B-niveau giver pakken desuden adgang til flere naturvidenskabelige uddannelser.

Uddannelsesfolder

Følg nedenstående links for at se hvilke videregående uddannelser Universitetspakken giver adgang til.

Link mangler