Sådan fungerer elevdemokratiet!

På TG vælger hver klasse repræsentanter til at varetage elevernes interesser i de besluttende organer. Det stiller store krav til repræsentanterne om at lytte til deres bagland og informere om beslutninger og problemer, der skal behandles. Men det kræver også en aktiv medvirken af baglandet. Elevdeltagelse og engagement er afgørende for skolen som demokratisk organisation.  

Det er en vigtig del af TG’s målsætning, at skolen skal være demokratisk. Derfor arbejder vi på at skabe større medvirken og et højere informationsniveau og således øge mulighederne for, at beslutningerne kan træffes på demokratisk vis, dvs. at alle relevante parter får mulighed for indflydelse, at alle spørgsmål belyses alsidigt og at mindretal respekteres.

Elevrådet

Elevrådet består af 6 elever, som formidler kontakten mellem skolen og eleverne. Elevrådet samarbejder tæt med klasserådet (Q-rådet), hvor der er en repræsentant fra hver klasse. Klasserådsrepræsentanternes arbejde er at formidle information fra elevrådet til klasserne – og omvendt. Elevrådet nyvælges hvert år, så mød op, vær med og få indflydelse!

Formand for elevrådet
Bathsheba P.J. Oghomi-Hansen
3.a

Udpeget af eleverne
Oskar Peter Kloppenborg Vellev
2.y

Udpeget af eleverne
Oskar Peter Kloppenborg Vellev
2.y

Udpeget af eleverne
Oskar Peter Kloppenborg Vellev
2.y

Udpeget af eleverne
Oskar Peter Kloppenborg Vellev
2.y

Udpeget af eleverne
Oskar Peter Kloppenborg Vellev
2.y

  Elevrådet er en vigtig del af skolens hverdag. Elevrådet er med til at gøre opmærksom på elevernes ønsker og behov…..  Oskar Peter Kloppenborg Vellev, 2.y