TG’s Bestyrelse

TG’s bestyrelse består af 11 medlemmer, heraf bl.a 1 formand samt medlemmer indstillet af henholdsvis regionen, kommunerne og de ansatte samt eleverne. Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse af institutionen.

Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud. 

Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formålVedtægter for TG bestyrelse

Bestyrelsesmøder 2017-18

12. Juni 2018
Dagsorden  Referat

14. Marts 2018
Dagsorden  Referat   

15. November 2017
Dagsorden  Referat

13. September 2017
Dagsorden Referat

Bestyrelsesmøder 2016-17

13. Juni 2017
Dagsorden  Referater

14. Marts 2017
Dagsorden  Referater

10. November 2016
Dagsorden  Referater

14. September 2016
Dagsorden  Referater

Bestyrelsesmøder 2015-16

13. juni 2016
Dagsorden   Referat

14. marts 2016                             
Dagsorden  Referat 

18. november 2015
Dagsorden  Referat

16. september 2015 
Dagsorden  Referat

Bestyrelsesmøder 2014-15

8. juni 2015
Dagsorden  Referat

17. marts 2015
Dagsorden  Referat

25. november 2014
Dagsorden  Referat

24. september 2014
Dagsorden  Referat

 

Bestyrelsesmøder 2013-14

13. maj 2014
Dagsorden  Referat

25. marts 2014
Dagsorden  Referat

12. november 2013
Dagsorden  Referat

17. september 2013
Dagsorden  Referat

Bestyrelsesmøder 2012-13

15. maj 2013
Dagsorden  Referat

20. marts 2013
Dagsorden  Referat

14. november 2012
Dagsorden  Referat

18. september 2012
Dagsorden  Referat